Donateur worden?U kunt stichting Moderato Cantabile financieel steunen door donateur te worden.

Maakt u een bedrag van ten minste € 25,- per jaar over op gironummer NL 22 INGB 0009682067 ten name van ‘Moderato Cantabile’.
Vermeld daarbij ‘donateur MC’, uw naam en adres.

Donateurs worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten en u heeft de mogelijkheid jaarlijks gratis een concert bij te wonen.
Als u een e-mail stuurt aan moderatocantabile@gmail.com kunt u zich aanmelden voor een concert.

Uw steun is van harte welkom!