Donateur worden?


U kunt stichting Moderato Cantabile financieel steunen door donateur te worden en een bedrag van ten minste € 25,- per jaar over te maken op gironummer NL 22 INGB 0009682067 ten name van ‘Moderato Cantabile’, met vermelding van ‘donateur MC’, uw naam en adres. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten en nodigen wij u uit één keer per jaar een concert gratis bij te wonen. U kunt zich hiervoor opgeven via het contactformulier. Uw steun is van harte welkom!