Leden


Sopranen: Ji Bergsma, Kuna van Dijk, Pascale Kilian, Gea Passies, Gertruud Prenger, Elena Rica, Galina Romanova, Nelleke de Ruiter, Ellen van der Vecht, Christina Williamson


Alten: Gea Bakker, Willemijn van der Heijden, Vera de Kruijf, Laura Maruster, Nita Pietersma, Elsbeth Room, Marije Stellingsma, Rinske Swart, Arlette Toornstra, Marlou Wolfs


Tenoren: Jan Blom, Bert Busz, Jan Heringa, Emile de Kleine, Jan Willem Lentelink, Siep van der Meer, Reitze Siebesma, Roel Stavast


Bassen: Kasper Klunder, Jan Kolkman, Herman Postma, Hans ter Veen, Hindrik Visser, Gerrit de Vries


Bestuur stichting Moderato Cantabile: Christina Williamson: voorzitter, Laura Maruster: secretaris, Hans ter Veen: penningmeester, Nana Tchikhinashvili: lid/dirigent, Marije Stellingsma: lid