Leden


Sopranen: Winny Bakker, Kuna van Dijk, Pascale Kilian, Mariko Klasing, Pia Koens, Nelleke de Ruiter, Erma Tibben, Ellen van der Vecht, Christina Williamson
Alten: Ine Arts, Gea Bakker, Laura Maruster, Nita Pietersma, Orsi Retaller, Elsbeth Room, Marije Stellingsma, Rinske Swart, Arlette Toornstra, Marlou Wolfs
Tenoren: Jan Blom, Bert Busz, Emile de Kleine, Jan Willem Lentelink, Siebren van der Meer, Reitze Siebesma, Roel Stavast
Bassen: Jan Kolkman, Herman Postma, Hans ter Veen, Doeke Visser, Hindrik Visser, Gerrit de Vries, Piet van der Zee
Bestuur stichting Moderato Cantabile: Christina Williamson: voorzitter, Laura Maruster: secretaris, Hans ter Veen: penningmeester, Nana Tchikhinashvili: lid/dirigent, Marije Stellingsma: lid