Agenda 2022


In 2021 bestond Moderato Cantabile 20 jaar! In verband daarmee wordt op drie locaties in de drie noordelijke provincies het Jubileumconcert DRIELUIK uitgevoerd met werken van de drie componisten Zbigniew Preisner, Arvo Pärt en Nana Tchikhinashvili. Vanwege de ontwikkelingen in 2021 rondom covid-19 zijn de Jubileumconcerten verplaatst naar de volgende data en locaties:
 • Zaterdagavond 18 juni om 20.00 uur: concert Drieluik in de Martinikerk in stad Groningen
 • Zondagmiddag 19 juni om 15.00 uur: concert Drieluik in de Parochiekerk in Heerenveen (Fr.)
 • Zaterdagavond 25 juni om 20.00 uur: concert Drieluik in de Koepelkerk van Veenhuizen (Dr.) 

Agenda 2021


In 2021 bestaat Moderato Cantabile 20 jaar! In verband daarmee zou op drie locaties in de drie noordelijke provincies het Jubileumconcert DRIELUIK worden uitgevoerd met werken van de drie componisten Zbigniew Preisner, Arvo Pärt en Nana Tchikhinashvili, maar vanwege de ontwikkelingen rondom covid-19 was besloten deze concerten uit te stellen tot 2022. Zie daarvoor de agenda van 2022!
 • Zondagmiddag 28 maart om 14.00 uur: optreden als opmaat tot de jubileumconcerten tijdens 'Een uurtje eeuwigheid' in de Sint Jozefkathedraal in Groningen. Dit optreden is afgelast n.a.v. de ontwikkelingen rondom COVID-19
 • Zaterdagavond 17 april om 20.00 uur: concert Drieluik in de Koepelkerk van Veenhuizen (Dr.). Dit concert is afgelast n.a.v. de ontwikkelingen rondom COVID-19
 • Zondagmiddag 18 april om 15.00 uur: concert Drieluik in de Parochiekerk in Heerenveen (Fr.). Dit concert is afgelast n.a.v. de ontwikkelingen rondom COVID-19
 • Zaterdagavond 24 april om 20.00 uur: concert Drieluik in de Martinikerk in stad Groningen. Dit concert is afgelast n.a.v. de ontwikkelingen rondom COVID-19
 • Zondagmiddag 19 september 2021 van 15.00-17.00 uur: openbare repetitie in de Doopsgezinde kerk, Groningen
In november was er weer gelegenheid een concert bij te wonen: 

Agenda 2020 


 • Zondagmiddag 9 februari om 15.00 uur: Concert Vocal Jewels in de Margarethakerk in Norg (Dr.), een zeer gevarieerd concert met a capella koorwerken van onder meer Tavener, Barber, Allegri en Tchikhinashvili. Dit concert, op uitnodiging door de Culturele Raad Norg , afgelast vanwege slechte weersomstandigheden, zal nu plaats vinden in november 2021. Zodra de exacte datum bekend is zal dit vermeld worden op deze website en die van de Culturele Raad Norg. Zie ook https://cultureleraadnorg.nl/evenementen.html
 • Zondagmiddag 1 maart om 15.30 uur: concert Vocal Jewels in de Rotondekerk in Terband (Fr.). Dit concert is op uitnodiging door de Concertcommissie Terbantster Tsjerke
 • Zondagmiddag 8 maart om 14.00 uur: concert Vocal Jewels in de Hermitage in Amsterdam in het kader van de tentoonstelling 'Juwelen!'. Dit concert is op uitnodiging door de afdeling Publieksprogrammering van de Hermitage
 • Woensdagavond 22 april om 20.15 uur: bijzonder concert Vocal Jewels in de Dorpskerk Haren (Gr.) samen met het Byzantijns Mannenkoor Friesland, tevens onder directie van Nana Tchikhinashvili. Dit concert is afgelast vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus
 • Verwacht: zondagmiddag 21 juni deelname aan het ZingZing korenfestival in de Oosterpoort in Groningen/stad. Dit festival is afgelast vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus
 • Zaterdagmiddag 27 juni van 13.00 tot ca 17.00 uur: openbare repetitie c.q. concert in de Kerk van Leegkerk, waarbij deels ook optredens van koorleden in verschillende samenstellingen ten gehore worden gebracht. Deze openbare repetitie c.q. concert is afgelast vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus
 • Zondagmiddag 11 oktober om 15.30 uur: concert Opmaat in de Salviuskerk (Alde Wite) in Dronrijp (Fr.) als opening van het regionale concertseizoen 2020-2021. Dit concert is op uitnodiging door de Culturele commissie d'Alde Wite. Dit concert is afgelast vanwege de onzekerheden rondom het Corona-virus. Houd voor een eventuele herkansing in 2021 de agenda in de gaten!
 • Zondagmiddag 8 november om 15.00 uur: concert Opmaat in de Willibrorduskerk in Vilsteren (Ov). Dit concert is op uitnodiging door de Concertcommissie Landgoed Vilsteren. Dit concert is afgelast vanwege de onzekerheden rondom het Corona-virus. Houd voor een eventuele herkansing in 2021 de agenda in de gaten!
 • Zondagavond 13 december om 19.30 uur: concert Opmaat in de Maartenskerk in Kollum (Fr.). Dit concert is op uitnodiging door de Stichting Maartenskerkconcerten Kollum. Dit concert is afgelast vanwege de onzekerheden rondom het Corona-virus. Houd voor een herkansing in 2021 de agenda in de gaten!

Agenda 2019


 •  Zaterdagavond 25 mei om 20.00 uur: concert 'Vocal Jewels' in de Groningse Pelstergasthuiskerk (Pelsterstraat 43), een zeer gevarieerd concert met a capella koorwerken van onder meer Tavener, Barber, Lauridsen en Tchikhinashvili.
 • Zondagmiddag 16 juni om 16.00 uur: concert 'Vocal Jewels' in de Magnuskerk in Bellingwolde (Gr.). Dit concert wordt georganiseerd door de Concertcommissie Magnuskerk Bellingwolde.
 • Zondagmiddag 30 juni van 13.15 tot ca 14.15 uur: openbare repetitie/huisconcert als afsluiting van het seizoen in de kerk van Garnwerd (Gr.) en opmaat tot de koorreis naar Wenen. Van ca. 15.00 tot 16.30 uur zijn er solistische optredens van koorleden. De toegang is gratis
 •  19 t/m 24 oktober: Koorreis via Melk en Passau naar Wenen met verschillende optredens in de Kloosterkerk van de Abdij van Melk, in de Obere Belvedere, in de Peterskirche, in de Margaretenkirche in Berndorf, en in de Dom van Passau
 • Zondagmiddag 24 november om 15.00 uur: concert 'Vocal Jewels' in de Doopsgezinde kerk in Groningen
 • Zondagmiddag 8 december om 15.00 uur: concert 'Vocal Jewels' in de Kerk van Midwolde (Gr.). Dit concert is op uitnodiging door Stichting Klassiek Leek

Agenda 2018


 • 17 Maart om 20.00 uur: Duoconcert met ensemble Klapa Bandira in Düsseldorf in de St. Apollinaris Kirche
 • 25 Maart om 16.00 uur: Passieconcert met delen van Vespers van S. Rachmaninoff, solo-optreden van Ani Natroshvili (altviool) met begeleiding van Nana Tchikhinashvili (piano), en enkele composities van Nana Tchikhinashvili in de Magnuskerk in Bellingwolde, georganiseerd door de concertcommissie Magnuskerk
 • 14 April om 20.00 uur: concert 'Grenzeloos a capella' met ensemble Klapa Bandira in de Doopsgezinde kerk in Groningen. Hiervoor zal de ambassadrice van Kroatië speciaal uit Den Haag overkomen.
 • 27 Mei om 15.30 uur: concert Vespers van S. Rachmaninoff in de Mariakerk in Ruinen, georganiseerd door Stichting Muziek in de Mariakerk. De entree bedraagt €15, inclusief vooraf koffie en thee, de toegang voor kinderen tot 18 jaar is gratis
 • 24 Juni om 14.00 uur: optreden met onder meer delen van Vespers tijdens 'Een uurtje eeuwigheid' in de Sint Jozefkathedraal in Groningen
 • 8 Juli van 13.00 tot ca 17.00 uur: openbare repetitie/huisconcert als afsluiting van het seizoen in de kerk van Garnwerd. De toegang is gratis
 • 30 September om 15.00 uur: concert Vespers in de Dorpskerk in Haren (Groningen). Eén van de koorleden van Moderato Cantabile, ds. Arlette Toornstra, viert dit najaar dat zij 25 jaar predikant is. Op 30 september houdt het koor daarom een concert in Haren als geschenk aan de Hervormde gemeente Haren-Onnen, vrienden en dorpsgenoten, kerk open vanaf 14.30 uur. Er zullen beperkt toegangskaarten beschikbaar zijn, deze zijn aan te vragen via dorpskerkharen@gmail.com
 • Woensdagavond 7 november van 18.00 tot 18.30 uur een kort optreden in de sfeervolle stationshal in Groningen in het kader van het concert Vespers van 17 november, en het programma van 2019
 • 17 November om 20.00 uur: concert Vespers opgedragen aan de Russisch-orthodoxe parochie in Groningen ter ere van haar 50-jarig bestaan in de Doopsgezinde kerk in Groningen. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door De Kunstraad Groningen , het Scholten/Kammingafonds en de Kattendijke/Drucker Stichting
 • 14 December om 20.00 uur: concert Vespers op uitnodiging door de Culturele Raad Smilde (CRAS) in de Koepelkerk in Smilde.
 • 16 December om 14.00 uur: concert Vespers in Museum De Buitenplaats in Eelde, georganiseerd door Museum De Buitenplaats

Flyers 


  Flyer Lenteconcert 20 mei 2017                 

Agenda 2022


In 2021 Moderato Cantabile celebrated its 20th anniversary! In relation to this, the Jubilee Concert TRIPTYCH will be performed at three locations in the three northern provinces, with works by the three composers Zbigniew Preisner, Arvo Pärt and Nana Tchikhinashvili. Due to the developments surrounding covid-19 in 2021, these concerts have been moved to new dates in 2022:
 • Saturday evening, June 18 at 8 p.m.: concert Triptych in the Martinikerk in the city of Groningen
 • Sunday afternoon, June 19 at 3 p.m.: concert Triptych in the Parish Church in Heerenveen (Fr.)
 • Saturday evening, June 25 at 8 p.m.: concert Triptych in the Koepelkerk van Veenhuizen (Dr.)

Agenda 2021


In 2021 Moderato Cantabile celebrates its 20th anniversary! In connection with this, the Jubilee Concert TRIPTYCH would be performed at three locations in the three northern provinces, with works by the three composers Zbigniew Preisner, Arvo Pärt and Nana Tchikhinashvili, but due to the developments related to covid-19 it has been decided to postpone these concerts to 2022. See the 2022 agenda!
 • March 28 at 2:00 p.m.: performance during 'An hour of eternity' as a prelude to the anniversary concerts in the Sint Jozef Cathedral in Groningen. This performance has been canceled due to the developments related to COVID-19
 • Saturday evening April 17 at 8 p.m.: concert Triptych in the Koepelkerk of Veenhuizen (Dr.). This concert has been canceled due to the developments related to COVID-19
 • Sunday afternoon April 18 at 3 p.m.: concert Triptych in the Parish Church in Heerenveen (Fr.). This concert has been canceled due to the developments related to COVID-19
 • Saturday evening April 24 at 8 p.m.: concert Triptych in the Martini Church in the city of Groningen. This concert has been canceled due to the developments related to COVID-19
 • Sunday afternoon, September 19, 2021 from 3:00 PM to 5:00 PM: public rehearsal in the Baptist church, Groningen

In November there was another opportunity to attend a concert:

 • Sunday afternoon, November 14 at 3 pm: concert Opmaat in the Willibrorduskerk in Vilsteren (Ov). This concert had been invited by the Concert Committee Landgoed Vilsteren.
 • Sunday afternoon 21 November at 3 pm: concert Opmaat in the Margarethakerk in Norg (Dr.). This concert had been invited by the Cultural Council of Norg.
 • Sunday evening, December 12 at 7.30 pm: concert Opmaat in the Maartenskerk in Kollum (Fr.). This concert has been invited by the Stichting Maartenskerkconcerten KollumThis concert has been canceled due to the developments related to COVID-19

Agenda 2020


 • February 9th at 3.00 p.m: Concert Vocal Jewels at the Margarethakerk in Norg, a very varied concert with mainly a cappella choral works by Tavener, Barber, Allegri and Tchikhinashvili. This concert, invited by the Cultural Council Norg, canceled due to bad weather conditions, will now take place in November 2021. As soon as the exact date is known, this will be mentioned on this website and that of the Cultural Council Norg. See also https://cultureleraadnorg.nl/evenementen.html
 • March 1 at 15.30 p.m.: Concert Vocal Jewels at the Rotondekerk in Terband
 • (Fr.). This concert on invitation by the Cultural Committee Terbantster Tsjerke
 • March 1th at 2 pm: concert Vocal Jewels at the Hermitage in Amsterdam as part of the exhibition 'Jewels!'. This concert is on invitation by the Public Program department of the Hermitage
 • April 22 at 8.15 pm: special concert Vocal Jewels in the Dorpskerk Haren (Gr.) together with the Byzantine Mannenkoor Friesland, also under the direction of Nana Tchikhinashvili. This concert has been canceled due to developments related to the Corona virus
 • Expected: June 21, participation in the ZingZing choir festival in the Oosterpoort in Groningen / city. This festival has been canceled due to the developments related to the Corona virus
 • June 27 from 1 p.m. to 5 p.m.: public rehearsal c.q. concert in the Church of Leegkerk, in which performances of choir members are also performed in various compositions. This public rehearsal or concert has been canceled due to the developments related to the Corona virus
 • October 11 at 3.30 pm: concert Prelude in the Salvius church (Alde Wite) in Dronrijp (Fr.) as opening of the regional concert season 2020-2021. This concert is on invitation by the Cultural Committee d'Alde Wite. This concert has been canceled due to uncertainties related to the Corona virus. Keep an eye on the agenda for a possible resit in 2021!
 •  November 8 at 15.00 p.m.: concert Prelude at the Willibrorduskerk in Vilsteren (Ov). This concert is on invitation by the Cultural Committee Landgoed Vilsteren. This concert has been canceled due to uncertainties related to the Corona virus. Keep an eye on the agenda for a possible resit in 2021!
 • Sunday evening December 13 at 19.30 pm: concert Prelude in the Maartenskerk in Kollum (Fr.). This concert on invitation by the Maartenskerk Concerts Foundation. This concert has been canceled due to uncertainties related to the Corona virus. Keep an eye on the agenda for a resit in 2021!

Agenda 2019


 •  25 May at 8 pm: concert 'Vocal Jewels' in the Pelstergasthuiskerk in Groningen, a very varied concert with mainly a capella choral works by Tavener, Barber, Lauridsen and Tchikhinashvili.
 • 16 June at 4.00 pm: concert 'Vocal Jewels' in the Magnus Church in Bellingwolde. This concert is organized by the Magnuskerk concert committee.
 • Sunday afternoon 30 June from 1.15 pm to approximately 2.15 pm: public rehearsal/house concert as a conclusion of the season in the church of Garnwerd (Gr.) and as a start to the choir trip to Vienna. From around 3 p.m. to 4.30 p.m. there are solo performances by choir members. Entrance is free
 • 19 to 24 October: choir tour to Vienna with various performances: in the Monastery church of the Abbey of Melk, in the Obere Belvedere, in the Peterskirche, in the Margaretenkirche in Berndorf, and in the Dom of Passau
 • 24 November at 3.00 pm: concert 'Vocal Jewels' in the Mennonite Church in Groningen, a very varied concert with mainly a capella choral works by Tavener, Barber, Lauridsen and Tchikhinashvili
 • 8 December at 3.00 pm: concert 'Vocal Jewels' in the Church of Midwolde, on invitation by Stichting Klassiek Leek

Agenda 2018


 • 17 March at 18.00 P.M.: Duoconcert with ensemble Klapa Bandira in de St. Apollinaris Kirche in Düsseldorf
 • 25 March at 16.00 P.M.: concert met parts of Vespers of S. Rachmaninoff, solo-performance of Ani Natroshvili (altviool) accompanied by Nana Tchikhinashvili (piano), and several choir works of Nana Tchikhinashvili in de Magnuschurch in Bellingwolde
 • 14 April at 20.00 P.M.: Duoconcert with ensemble Klapa Bandira in the Baptized church in Groningen
 • 27 May at 15.30 P.M. : concert Vespers of S. Rachmaninoff in the Mariachurch in Ruinen, organised by the 'Stichting Muziek in de Mariakerk'. The entrance fee is € 15, including coffee and tea in advance, the access for children up to 18 years is free
 • 24 June at 14.00 P.M.: concert with parts of  Vespers during 'Een uurtje eeuwigheid' in the Sint Jozefcathedral in Groningen
 • 8 July at 13.00 uur P.M.: public rehearsal/house concert with solo performances by  members of the choir in the church of Garnwerd. Free entrance
 • 30 September at 15.00 P.M.: concert Vespers in the Dorpskerk in Haren (Groningen). One of the choir members of Moderato Cantabile, Rev. Arlette Toornstra, celebrates this autumn that she is a 25 year preacher. On 30 September, the choir will therefore hold a concert in Haren as a gift to the Reformed municipality of Haren-Onnen, friends and fellow villagers, open from 14.30. Limited admission tickets will be available, go to dorpskerkharen@gmail.com
 • 17 November at 20.00 P.M.: in honor of the 50th anniversary of the Russian Orthodox parish in Groningen concert Vespers in the Doopsgezinde kerk (the Mennonite Church) in Groningen
 • December 14 at 8 pm: concert Vespers on invitation by the Cultural Council Smilde (CRAS) in the Koepelkerk in Smilde.
 • 16 December at 14.00 P.M.: concert Vespers in Museum De Buitenplaats in Eelde, organized by Museum De Buitenplaats