Agenda 2020 (voorlopig)

 • 9 Februari om 15.00 uur: Concert 'Festa Vocale' in de Margarethakerk in Norg, een zeer gevarieerd concert met voornamelijk a capella koorwerken van onder meer Tavener, Barber, Lauridsen en Tchikhinashvili. Dit concert wordt georganiseerd door de Culturele Raad Norg

Agenda 2019 (voorlopig)


 •  16 Juni om 15.30 uur: Concert 'Festa Vocale' in de Magnuskerk in Bellingwolde, een zeer gevarieerd concert met voornamelijk a capella koorwerken van onder meer Tavener, Barber, Lauridsen en Tchikhinashvili. Dit concert wordt georganiseerd door de concertcommissie Magnuskerk
 • 19 t/m 24 Oktober: koorreis naar Wenen met verschillende optredens, o.a. in Paleis Schönbrunn

Agenda 2018


 • 17 Maart om 20.00 uur: Duoconcert met ensemble Klapa Bandira in Düsseldorf in de St. Apollinaris Kirche
 • 25 Maart om 16.00 uur: Passieconcert met delen van Vespers van S. Rachmaninoff, solo-optreden van Ani Natroshvili (altviool) met begeleiding van Nana Tchikhinashvili (piano), en enkele composities van Nana Tchikhinashvili in de Magnuskerk in Bellingwolde, georganiseerd door de concertcommissie Magnuskerk
 • 14 April om 20.00 uur: concert 'Grenzeloos a capella' met ensemble Klapa Bandira in de Doopsgezinde kerk in Groningen. Hiervoor zal de ambassadrice van Kroatië speciaal uit Den Haag overkomen.
 • 27 Mei om 15.30 uur: concert Vespers van S. Rachmaninoff in de Mariakerk in Ruinen, georganiseerd door Stichting Muziek in de Mariakerk. De entree bedraagt €15, inclusief vooraf koffie en thee, de toegang voor kinderen tot 18 jaar is gratis
 • 24 Juni om 14.00 uur: optreden met onder meer delen van Vespers tijdens 'Een uurtje eeuwigheid' in de Sint Jozefkathedraal in Groningen
 • 8 Juli van 13.00 tot ca 17.00 uur: openbare repetitie/huisconcert als afsluiting van het seizoen in de kerk van Garnwerd. De toegang is gratis
 • 30 September om 15.00 uur: concert Vespers in de Dorpskerk in Haren (Groningen). Eén van de koorleden van Moderato Cantabile, ds. Arlette Toornstra, viert dit najaar dat zij 25 jaar predikant is. Op 30 september houdt het koor daarom een concert in Haren als geschenk aan de Hervormde gemeente Haren-Onnen, vrienden en dorpsgenoten, kerk open vanaf 14.30 uur. Er zullen beperkt toegangskaarten beschikbaar zijn, deze zijn aan te vragen via dorpskerkharen@gmail.com
 • Woensdagavond 7 november van 18.00 tot 18.30 uur een kort optreden in de sfeervolle stationshal in Groningen in het kader van het concert Vespers van 17 november, en het programma van 2019
 • 17 November om 20.00 uur: concert Vespers opgedragen aan de Russisch-orthodoxe parochie in Groningen ter ere van haar 50-jarig bestaan in de Doopsgezinde kerk in Groningen. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door De Kunstraad Groningen , het Scholten/Kammingafonds en de Kattendijke/Drucker Stichting
 • 14 December om 20.00 uur: concert Vespers op uitnodiging door de Culturele Raad Smilde (CRAS) in de Koepelkerk in Smilde.
 • 16 December om 14.00 uur: concert Vespers in Museum De Buitenplaats in Eelde, georganiseerd door Museum De Buitenplaats

Agenda 2017


 • 9 April om 15.00 uur : Lenteconcert in Op de Helte, Helterbult 20 in Roden. De toegangsprijs is €12 p.p. aan de zaal en via Contact, en vanaf 28 maart €10 in de voorverkoop bij boekhandel Daan Nijman in Roden, Heerestraat 87
 • 20 Mei om 20.00 uur : concert in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 in Groningen
 • 21 Mei om 14.00 uur : concert op uitnodiging in de kerkzaal van De Hermitage in Amsterdam, gedeeltelijk met begeleiding van een strijkersensemble bestaande een viertal talentvolle conservatoriumstudenten
 • Zaterdagmiddag 8 juli vanaf 13.00 tot ca. 17.00 uur: openbare repetitie/huisconcert met solistische optredens van koorleden in Museum Vosbergen,Vosbergerlaan 35, Eelde, als afsluiting van het koorseizoen
 • 24 september om 14.00 uur : optreden tijdens 'Een uurtje eeuwigheid' in de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 2, in Groningen. De toegang is gratis.
 • 5 November om 15.00 uur : concert in de Margarethakerk in Norg, gedeeltelijk met begeleiding van een strijkersensemble bestaande een viertal talentvolle conservatoriumstudenten, georganiseerd door de Culturele Raad Norg. Klik hier voor het programma.
 • 12 November om 15.00 uur : concert in de Willibrorduskerk in Vilsteren bij Ommen, gedeeltelijk met begeleiding van een strijkersensemble bestaande een viertal talentvolle conservatoriumstudenten, georganiseer door de culturele commissie Landgoed Vilsteren

Agenda 2016


 • 5 en 6 Maart  : Cd-opname van de a-capella koorwerken missa Moderato Cantabile, Ave Maria, Pater Noster van Nana Tchikhinashvili en arrangementen voor trio van Nana Tchikhinashvili.
 • 22 Mei van 14.00 tot 15.00 uur : optreden tijdens Een Uurtje Eeuwigheid in de Sint Jozefkathedraal in Groningen.
 • 18 Juni 20.00 uur : openbare release van de Cd in Gronings muziek- en cultuurcentrum VRIJDAG, Sint Jansstraat 7, waarbij het koor ook enige werken van de Cd zal uitvoeren. De toegang is gratis.
 • 19 juni : deelname aan ZingZing korenfestival in Groningen in de Oosterpoort in Groningen
 • Zaterdagmiddag 9 juli vanaf 13.00 tot ca. 17.00 uur: openbare repetitie/huisconcert met solistische optredens van koorleden in Museum Vosbergen,Vosbergerlaan 35, Eelde, als afsluiting van het koorseizoen
 • Van 15 tot 21 oktober : koorreis naar Barcelona met verschillende optredens, o.a. in de Sagrada Familia
 • 19 November om 20.00 uur: Jubileumconcert in Der Aa-kerk in Groningen, Akerkhof 2. Gedeeltelijk met medewerking van een kwintet bestaande uit Lela Munjishvili, dwarsfluit, en een viertal talentvolle conservatoriumstudenten.
 • 20 November om 15.00 uur : Jubileumconcert in de Grote Kerk in Epe, Hoofdstraat 76.

Flyers 


Flyer Lenteconcert 20 mei 2017Flyer lenteconcert JPG 2017MC_CD_v3Concert Joure  Flyer A4-28-11-2015 poster 22 november Affiche_20150627_3PosterToccante flyer_stemming2014    rome1    flyer1    

Agenda 2020 (for the time being)

 • 9 Februari at 3.00 pm: Concert 'Festa Vocale' in the Margarethakerk in Norg, a very varied concert with mainly a cappella choral works by Tavener, Barber, Lauridsen and Tchikhinashvili. This concert is organized by the Culturele Raad Norg

 Agenda 2019 (for the time being)


 • 16 June at 3.30 pm: Concert 'Festa Vocale' in the Magnus Church in Bellingwolde, a very varied concert with mainly a cappella choral works by Tavener, Barber, Lauridsen and Tchikhinashvili. This concert is organized by the Magnuskerk concert committee
 • 19 to 24 October: choir tour to Vienna with various performances, including Schönbrunn Palace

Agenda 2018


 • 17 March at 18.00 P.M.: Duoconcert with ensemble Klapa Bandira in de St. Apollinaris Kirche in Düsseldorf
 • 25 March at 16.00 P.M.: concert met parts of Vespers of S. Rachmaninoff, solo-performance of Ani Natroshvili (altviool) accompanied by Nana Tchikhinashvili (piano), and several choir works of Nana Tchikhinashvili in de Magnuschurch in Bellingwolde
 • 14 April at 20.00 P.M.: Duoconcert with ensemble Klapa Bandira in the Baptized church in Groningen
 • 27 May at 15.30 P.M. : concert Vespers of S. Rachmaninoff in the Mariachurch in Ruinen, organised by the 'Stichting Muziek in de Mariakerk'. The entrance fee is € 15, including coffee and tea in advance, the access for children up to 18 years is free
 • 24 June at 14.00 P.M.: concert with parts of  Vespers during 'Een uurtje eeuwigheid' in the Sint Jozefcathedral in Groningen
 • 8 July at 13.00 uur P.M.: public rehearsal/house concert with solo performances by  members of the choir in the church of Garnwerd. Free entrance
 • 30 September at 15.00 P.M.: concert Vespers in the Dorpskerk in Haren (Groningen). One of the choir members of Moderato Cantabile, Rev. Arlette Toornstra, celebrates this autumn that she is a 25 year preacher. On 30 September, the choir will therefore hold a concert in Haren as a gift to the Reformed municipality of Haren-Onnen, friends and fellow villagers, open from 14.30. Limited admission tickets will be available, go to dorpskerkharen@gmail.com
 • 17 November at 20.00 P.M.: in honor of the 50th anniversary of the Russian Orthodox parish in Groningen concert Vespers in the Doopsgezinde kerk (the Mennonite Church) in Groningen
 • December 14 at 8 pm: concert Vespers on invitation by the Cultural Council Smilde (CRAS) in the Koepelkerk in Smilde.
 • 16 December at 14.00 P.M.: concert Vespers in Museum De Buitenplaats in Eelde, organized by Museum De Buitenplaats

 

Agenda 2017


 
 • April 9 at 15.00 P.M. : concert in Op de Helte in Roden
 • May 20 at 20.00 P.M. : Spring Concert in the Doopsgezinde kerk in Groningen
 • May 21 at 14.00 P.M. : concert in the sanctuary of De Hermitage in Amsterdam
 • September 24 at 14.00 P.M. : performance during 'Een uurtje eeuwigheid' in the Sint Jozefkathedraal in Groningen. Free entrance.
 • November 5 at 15.00 P.M : concert in the Margarethakerk in Norg
 • November 12 at 15.00 P.M : concert in the Willibrorduskerk in Vilsteren near Ommen

 

Agenda 2016


 • March 5 and 6 2016: Cd-recording of the cappella choral works missa Moderato Cantabile, Ave Maria and Pater Noster of Nana Tchikhinashvili and arrangements for trio of Nana Tchikhinashvili
 • May 22 from 14.00 t0 15.oo : performance during Een Uurtje Eeuwigheid in the Sint Jozefkathedraal in Groningen
 • June 18 at 20.00 P.M. : Public release of the Cd in music- and culturecentre VRIJDAG in Groningen, SintJansstraat 7, where the choir also will perform some works of the Cd. Free entrance.
 • June 19: Participation in Sing Sing choir festival in Groningen in the Oosterpoort in Groningen
 • Saturday Afternoon the 9th of July public rehearsal/house concert with solo performances by  members of the choir in Museum Vosbergen in Eelde
 • From 15 to October 21: Choir tour to Barcelona, with various performances, including the Sagrada Famiglia
 • November 19 at 20.00 P.M.: Anniversary Concert in Der Aa-Kerk in Groningen, partly with the help of an ensemble of talented conservatory students
 • November 20 at 15.00 P.M. : same Anniversary Concert in the Grote Kerk in Epe