Leden


Sopranen: Ji Bergsma, Kuna van Dijk, Pascale Kilian, Gertruud Prenger, Galina Romanova, Nelleke de Ruiter, Christina Williamson
Alten: Gea Bakker, Laura Maruster, Willemijn van der Heijden, Vera de Kruijf, Nita Pietersma, Elsbeth Room, Marije Stellingsma, Rinske Swart, Arlette Toornstra, Marlou Wolfs
Tenoren: Jan Blom, Bert Busz, Jan Heringa, Emile de Kleine, Jan Willem Lentelink, Siebren van der Meer, Reitze Siebesma, Roel Stavast
Bassen: Jan Kolkman, Herman Postma, Sybren van der Schaaf, Hans ter Veen, Doeke Visser, Hindrik Visser, Gerrit de Vries
Bestuur stichting Moderato Cantabile: Christina Williamson: voorzitter, Laura Maruster: secretaris, Hans ter Veen: penningmeester, Nana Tchikhinashvili: lid/dirigent, Marije Stellingsma: lid